Our Story

 

 

Hemp Oi bắt đầu từ hành trình tìm về những kết nối quan trọng của cuộc đời mỗi người: kết nối với thiên nhiên, kết nối với con người và kết nối với chính mình.

Nguồn cảm hứng từ câu chuyện của dân tộc thiểu số H’Mong và sợi dây kết nối họ với thiên nhiên: cây gai dầu.

Gai dầu là linh hồn của nghề dệt vải truyền thống của dân tộc H’Mong qua hàng trăm năm. Cây được trồng tự nhiên với 0% thuốc trừ sâu hay hoá chất độc hại, được chứng minh chỉ cần một nửa đất trồng và lượng nước bằng 1/10 cách sản xuất các loại cây lấy sợi thông thường. Chất vải qua mỗi lần ngậm nước lại mềm mại hơn, trái ngược hoàn toàn với độ bền chắc đáng kinh ngạc của sợi vải. Giống như khi ta đã lựa chọn nương theo và hoà hợp với thiên nhiên, mẹ Trái Đất luôn đem tới những gì bền vững nhất.

 

Khi con người càng hiểu biết về lợi ích cũng như tác động tích cực của cây gai dầu tới môi trường và Trái Đất thì cũng là lúc nghề dệt vải truyền thống ngày càng mai một, cùng với đời sống dân tộc H’Mong gặp nhiều khó khăn hơn.

Sự ra đời của Hemp Oi là kết quả của khao khát “kết nối con người với thiên nhiên” thông qua thời trang xanh và lối sống xanh bền vững, đồng thời trân trọng, gìn giữ bản sắc dân tộc bằng sự sẻ chia, hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc H’Mong tại Việt Nam – “kết nối con người với con người”.

 

Kết nối cuối cùng, “kết nối với chính mình” là một hành trình đặc biệt mà mỗi người lại là một trải nghiệm riêng. Nhưng khi kết nối ấy trở nên sâu sắc, phải chăng cũng là lúc ta muốn cho đi nhiều hơn? Khi cái ta hợp nhất và trở thành “chúng ta”. Khi ta hiểu rằng, mọi sự, mọi vật và mọi người xung quanh mình đều có kết nối đặc biệt. 

Là lúc chúng ta biết rằng chúng ta có thể kiến tạo những điều lớn lao chỉ từ những thay đổi nhỏ bé. 

 

The birth of Hemp Oi is the desire to connect people with nature through sustainable fashion and living green while respecting and preserving the national identity by sharing and supporting H'Mong people's life in Vietnam.

 

Let's start with the story of the H'Mong ethnic group and the thread that connects them to nature: hemp.

Hemp has been the soul of the traditional weaving of the H'Mong people for hundreds of years. Plants are grown naturally with 0% pesticides or chemicals, proven to require half the soil and 1/10 of the water conventional fiber crops need.

 

According to the mission, Hemp Oi gives you the option to reduce pressure on the Earth by choosing sustainable products. Creating happiness from connection and harmony with nature through fashion and lifestyle is also our aim. Another secret of happiness is giving back. We believe that helping H'Mong people to have a better life will bring happiness not only for them.

 

Together, let's be happy and be a part of the change.