Gai dầu/Hemp tác động đến môi trường như thế nào?

(English below)
🌱 Cách cây gai dầu làm sạch chất độc khỏi trái đất được gọi là quá trình xử lý môi trường bằng thực vật.
Xử lý môi trường bằng thực vật là phương pháp sử dụng thực vật để xử lý các loại hình ô nhiễm đất, nước, không khí bằng các loài thực vật có khả năng hấp thụ, tích lũy hay phân giải chất ô nhiễm.
  Cây gai dầu là một lựa chọn lý tưởng để xử lý thực vật vì nó phát triển nhanh, có rễ ăn sâu và không bị ảnh hưởng bởi các chất độc tích tụ từ đất và không khí.
Cadmium, một trong những chất ô nhiễm chính trong đất, cũng được biết đến là một trong những kim loại nặng độc hại nhất bên cạnh chì và thuỷ ngân với khả năng gây ung thư kèm những ảnh hưởng đến các cơ quan chức năng quan trọng khác của cơ thể, đã được chứng minh là có thể bị loại bỏ chỉ bằng cách trồng cây gai dầu.
  Trong khi làm sạch đất, cây gai dầu còn hoạt động như một bể chứa carbon, làm giảm đáng kể lượng khí nhà kính, góp phần giúp lá phổi Trái Đất của chúng ta trong lành hơn.
🌱 The way hemp clean toxins from the earth is called phytoremediation.
Phytoremediation is the intentional use of plants for removal of contaminants in soils, sludges, sediments, surface water and groundwater.
  Hemp is an ideal choice for phytoremediation because it is fast growing, has deep roots and is unaffected by the toxins it accumulates from the soil and air.
Cadmium, one of the major pollutants in soil, also one of the most toxic heavy metals (causes cancer and targets the body's cardiovascular, renal, gastrointestinal, neurological, reproductive, and respiratory systems) has been shown to be eliminated by simply growing hemp.
  While hemp is cleaning the soil, it can act as a carbon sink, to reduce greenhouse gases, keeping Earth’s Lungs healthy.

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published