Gai dầu/Hemp trong văn hoá Ai Cập cổ đại

(English below)
🌱Cây gai dầu trong Ai Cập cổ đại được gọi là “smsm-t”. Từ này đã được nhắc đến trong các văn bản liên quan đến việc làm dây thừng từ gai dầu hay sử dụng chúng ở lĩnh vực y học.
Ngay cả những bộ quần áo dùng cho người đã khuất làm từ vải gai dầu cũng đã được tìm thấy trong các ngôi mộ Ai Cập cổ có niên đại từ thời La Mã trở về trước.
Người ta tin rằng sợi gai dầu thậm chí còn được sử dụng một cách khéo léo để phá vỡ những viên đá lớn ở thời này nhờ vào đặc tính bền chắc của chúng. Vải gai dầu được nhét vào các khe nứt của một tảng đá lớn và được bao phủ trong nước. Khi vải bắt đầu nở ra, vết nứt cũng lớn dần và làm vỡ đá.
🌱 The ancient Egyptian word for hemp is smsm-t. This appeared in pyramid texts in connection with rope making and medicine. Even grave clothes made from hemp have been found in Ancient Egyptian tombs dating to the Roman period and earlier.
  It is believed that hemp fibre was even used by workers as part of an ingenious way to break down larger stones. Hemp fabric was crammed into the cracks of a large rock and covered in water. When the fabric began to expand, so did the crack, resulting in a break in the stone!

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published